Biznes

25 maja podczas XIV zdalnej sesji Rady Powiatu w Żywcu podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka.

Zakaz obowiązywał już wcześniej przez wiele lat. W ubiegłym roku zakaz został zdjęty. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi korzystających ze zbiorników oraz dobro przyrody Wody Polskie zarekomendowały ponowne wprowadzenie zakazu. Warto w tym miejscu dodać, że wprowadzenie takiego zakazu powinno być poprzedzone wykonaniem badań akustycznych. Jak zaznaczył wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk - od listopada 2019 roku po zmianie przepisów prawa wodnego nie ma żadnych ograniczeń w dostępności zbiorników Jeziora Żywieckiego. Przepisy zostały zmienione w taki sposób, że uchylono wcześniejszą decyzję Rady Powiatu dotyczącą ciszy na tym akwenie (zakaz pływania jednostek spalinowych) - dodał Kucharczyk. W wyniku konsultacji społecznych, trwających od lutego tego roku, w których uczestniczyli przedstawiciele Gmin, przedsiębiorcy oraz organizacji stwierdzono, że przyjęcie takiej uchwały jest zasadne, jednak m.in. brak badań akustycznych na terenie całego zbiornika może być powodem zakwestionowania uchwały przez Wojewodę Śląskiego. 

Zdjęcie: Dario-Film