Kładka do Amfiteatru Pod Grojcem zostanie poszerzona

Kładka do Amfiteatru Pod Grojcem zostanie poszerzona
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych miasto Żywiec otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 750 000 zł na przebudowę kładki prowadzącej do amfiteatru Pod Grojcem na rzece Koszarawie.
Ze względu na wzrost intensywności ruchu pieszo-rowerowego konieczne jest poszerzenie i wzmocnienie kładki, która nie spełnia wymogów bezpiecznej komunikacji rowerzystów i pieszych.
Zdjęcie: UM Żywiec