Kocierz Rychwałdzki: będzie remont mostu

Kocierz Rychwałdzki: będzie remont mostu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na prace przy moście nad potokiem Cisowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w Kocierzu Rychwałdzkim. W związku z planowaną inwestycją powstanie tymczasowy most i zostaną przebudowanie drogi dojazdowe do mostu.

 Prace, które planuje zarządca drogi mają objąć częściową rozbiórkę istniejącego mostu, wykonanie tymczasowego mostu objazdowego z drogą objazdową, naprawę i wzmocnienie zabytkowej konstrukcji kamiennej mostu istniejącego, przekroczenie istniejącego mostu nową konstrukcją mostową, przebudowę dróg dojazdowych do mostu. Więcej informacji wkrótce.