Biznes
Wczoraj na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej ogłoszono oficjalne wyniki II naboru wniosków złożonych przez samorządy w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
Komisja ekspertów, powołana przez premiera do oceny wniosków, przyznała Gminie Ujsoły dofinansowanie do wszystkich trzech złożonych przez  samorząd wniosków na łączną kwotę blisko 10 milionów złotych! W ramach pozyskanej dotacji przewidziane są do realizacji trzy zadania: budowa bezpiecznego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej od Geo-Parku Glinka do kaplicy w Glince, modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ujsołach wraz z doposażeniem w nowy sprzęt oraz instalacja lamp solarnych w przestrzeni publicznej we wszystkich sołectwach naszej gminy.