Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu!

Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu!

Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład.

Warto przypomnieć, że Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Rządowy Fundusz Polski Ład wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda JST czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Suma przekazanych środków rządowych dla samorządów w powiecie żywieckim wynosi ogółem 142 359 407,00 zł., natomiast w rozbiciu na poszczególne gminy kwoty te wyglądają następująco:

 1. Gmina Czernichów:

 • 772 540,00 zł na modernizację ul. Łącznej w Tresnej

 • 2 103 300,00 zł na budowę kanalizacji wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 948

 • 6 300 000,00 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

 1. Gmina Gilowice:

 • 1 862 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych

 • 2 002 214,00 zł na przebudowę pomieszczeń pod przedszkole publiczne

 • 6 030 000,00 zł na budowę Sali Sportowo-Widowiskowej w Rychwałdzie

 1. Gmina Jeleśnia:

 • 9 500 000,00 zł na budowę i modernizację dróg gminnych

 1. Gmina Koszarawa:

 • 1 995 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych

 1. Gmina Lipowa:

 • 3 800 000,00 zł na przebudowę i remont dróg gminnych

 • 5 100 000,00 zł na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej

 1. Gmina Łękawica:

 • 4 500 000,00 zł na rozbudowę i przebudowę budynków użyteczności publicznej

 • 4 750 000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków

 1. Gmina Łodygowice:

 • 900 000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego

 • 9 044 950,00 zł na modernizację dróg gminnych

 1. Gmina Milówka:

 • 9 496 403,01 zł na modernizacje infrastruktury drogowo-mostowej

 1. Gmina Radziechowy-Wieprz:

 • 1 710 000,00 zł na przebudowę ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Kwiatowa-Wajdowa w Radziechowach

 • 7 600 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyna (etap I)

 1. Gmina Rajcza:

 • 7 505 000,00 zł na budowę i modernizację chodników wzdłuż dróg powiatowych

 1. Gmina Ślemień:

 • 9 500 000,00 zł na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody

 1. Gmina Świnna:

 • 9 975 000,00 zł na przebudowę i modernizację dróg i mostów wraz z odwodnieniem

 1. Gmina Ujsoły:

 • 722 500,00 zł na przebudowę domu społeczności lokalnej w Soblówce

 • 833 000,00 zł na przebudowę budynku Organistówki w Ujsołach

 • 7 457 500,00 zł na przebudowę dróg

 1. Gmina Węgierska Górka:

 • 9 900 000,00 zł na budowę Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce

 1. Miasto Żywiec:

 • 4 750 000,00 zł na przebudowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu

 1. Powiat Żywiecki:

 • 14 250 000,00 zł na przebudowę sieci dróg powiatowych

Zdjęcie: Dario Film

Informacja: Kazimierz Matuszny