Biznes

Ruch wahadłowy no moście nad Koszarawą na granicy Żywca i Świnnej to nie jedyne utrudnienia, jakie czekają na kierowców zmierzających w kierunku Korbielowa. Zarządca drogi - ZDW Katowice - zapowiada rownież przebudowę skrzyżowania w Świnnej, na wysokości skrętu w kierunku Przyłękowa.

 Jak poinformowało żywieckie Starostwo Powiatowe: "W Starostwie Powiatowym w Żywcu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dot. organizacji ruchu w okresie planowanych prac inwestycyjnych związanych z przebudową skrzyżowania w Świnnej na drodze wojewódzkiej Żywiec - Korbielów (na wysokości skrętu na Przyłęków).

Biorąc pod uwagę istniejące utrudnienia na przeprawie mostowej, na rzece Koszarawa – Komisja BRD zaproponowała aby w okresie prac wprowadzić inteligentne światła oraz uruchomić przez wykonawcę prac ręczne sterowanie ruchem. Komisja BRD oraz Przedstawiciele ZDW w Katowicach jednomyślnie zaakceptowali projekt organizacji ruchu.

Ustalono, że szczegółowy harmonogram oraz zakres zaplanowanych prac związanych ze wzmocnieniem mostu na rzece Koszarawie oraz przebudową skrzyżowania w kierunku Przyłękowa zostanie przedstawiony przez Inwestora - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach po zakończeniu postępowań przetargowych".

Oprac.: KP