Biznes

Kolejna kontrola zadania wykonywanego z środków rządowych – Funduszu Dróg Samorządowych i Gminy Lipowa na DP nr 1455 S w Lipowej.

Budowany jest normatywny chodnik o szer. 2 m. Pogoda dopisuje temp. 3 st. C, brak opadu śniegu sprzyja jakości robót drogowych. W przyszłym roku powstanie przy nim nowa nawierzchnia bitumiczna, stara jest w wielu miejscach mocno popękana i posiada liczne ubytki. Nadzór nad inwestycją sprawuje Pan inż. Rafał Kleist z Bielska.

Zdjęcie: PZD Żywiec