Biznes
Kilka tygodni temu wystąpiono z wnioskiem o remont drugiego odcinka ul. Leśnianki.
21 kwietnia tego roku Powiat Żywiecki otrzymał decyzję o przyznaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0 + 374 do 1 + 191 w miejscowości Żywiec.
25 października Powiatowi Żywieckiemu w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" rząd przyznał środki na wykonanie nakładki asfaltowej na drugim odcinku tej samej drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 1 + 191 do 2 + 181 w miejscowości Żywiec, czyli będzie to kontynuacja modernizacji ul. Leśnianki aż do granicy naszego miasta z gminą Lipowa. Wartość inwestycji to ok. 1 milion złotych.
Informacja i zdjęcie: Adrian Midor