Biznes
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje w Częstochowie spotkanie na temat "Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju?". Trwają zapisy.
Spotkanie odbędzie się 19 maja 2023 r.
 09:30-12:30
 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, Wały Generała Józefa Dwernickiego 117/121
 Po raz pierwszy konferencja Booster MŚP odbędzie się w Częstochowie. 
 Booster MŚP – to wzmocnienie, wsparcie i przyspieszenie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Seminarium – „zastrzyk” partnerstwa i praktycznej wiedzy o nowych przepisach i możliwościach dla firm. ↩️
One Stop Shop – „okienko informacyjne”, spotkania #B2B z ekspertami, bezpośrednie rozmowy z doradcami.
 Oferta dla MŚP – dostępne narzędzia i nowe, dopasowane do MŚP wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać m.in. zwolnienia podatkowe i działać w Polskiej Strefie Inwestycji.
????????????????????????
????????:???????? Rejestracja gości, „B2B przy kawie”
????????:???????? Otwarcie Boostera MŚP w Częstochowie
 Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Częstochowa - Profil Miasta
 Dr Janusz Michałek - Prezes Zarządu Katowickiej SSE
 Mateusz Rykała, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
????????:????????
Umowa o współpracy pomiędzy Częstochowa - Profil Miasta a Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
????????:????????
Narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości (oferta dostępna na rynku, kadry, finanse, inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji) - otwarta, moderowana dyskusja z udziałem ekspertów 
 Józef Piętoń - Dyrektor Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego
 Tomasz Król - Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowa
 Mateusz Rykała - Wiceprezes Zarządu, KSSE S.A.
 Bartłomiej Babuśka - Prezes Zarządu, Fundusz Górnośląski S.A.
 Marcin Kozak - Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
????????:????????
Polska Strefa Inwestycji  – jak uzyskać wsparcie dla swojego biznesu? – Bartłomiej Leszczyński, Dyrektor Działu obsługi inwestorów i terenów inwestycyjnych, KSSE.
????????:????????
 Fundusze Europejskie dla MŚP na lata 2021-2027 - Anna Miśkiewicz Kierownik, Wydziału wyboru i kontraktacji, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
????????:????
Poczęstunek 
Booster B2B - ONE STOP SHOP – indywidualne rozmowy z ekspertami/doradcami KSSE, BGK, ARP, ARR, ŚCP, FG
????????:????????
Zakończenie spotkania
 Partnerzy: BGK - wspieramy rozwój firm, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Rejestracja   https://tiny.pl/wb287

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst