Biznes

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zasłużenie zdobyła wyróżnienie Diamenty Forbes 2024. Ta nagroda jest pewnym potwierdzeniem doskonałej i innowacyjnej działalności strefy ekonomicznej, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym regionu i kraju.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) została utworzona w 1996 roku i obejmuje obszar około 2 400 hektarów, gdzie znajdują się firmy z różnych sektorów gospodarki. Strefa jest jednym z największych i najważniejszych ośrodków inwestycyjnych w Polsce, przyciągając inwestorów zarówno z kraju, jak i zza granicy. Od momentu swojego powstania, KSSE przyczyniła się do stworzenia tysięcy miejsc pracy oraz wspierała rozwój firm i branż, co z kolei przyczyniło się do wzrostu gospodarczego regionu.

Otrzymanie Diamentów Forbes 2024 jest dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że jej rola na polskim rynku inwestycyjnym jest niezwykle istotna. Strefa jest przykładem, jak innowacyjność, atrakcyjne warunki dla inwestorów oraz troska o środowisko mogą