Biznes

Jakie zawody są poszukiwane w powiecie żywieckim? Jakich specjalistów jest już wystarczająco i jakich zawodów jest nadmiar? Na powyższe pytania odpowiada "barometr zawodów", czyli prognoza perspektyw zawodowych. Co mówią wyniki z Żywiecczyzny?

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza perspektyw zawodowych. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Zobaczcie prognozy dla Żywiecczyzny: BAROMETR ZAWODÓW 2016 POWIAT ŻYWIECKI.