Biznes

Zgodnie z planem 9 grudnia otwarty został przejazd DW 943 w Lalikach. Inspektorzy, po sprawdzeniu oznakowania podjęli decyzję o dopuszczeniu ruchu. Przypomnijmy, że droga ta na odcinku ok. 700 m została całkowicie przebudowana, po tym jak jej konstrukcja została całkowicie zniszczona przez ciężkie pojazdy.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie m.in.: ujednolicenia szerokości jezdni, przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowania DW 943 z DG 632108S, przebudowę oraz budowę poboczy, przebudowy zjazdów, zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonania elementów odwodnienia pasa, zabezpieczenie kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne.