Biznes

W czwartek, 9 grudnia br., w godzinach popołudniowych, otwarta dla ruchu zostanie DW 943 w Lalikach.

Przypomnijmy, że w lutym br., na odcinku od skrzyżowania z DW 941 w Istebnej do skrzyżowania z lokalną drogą prowadzącą do Lalik wprowadzony został zakaz ruchu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż 15 ton. Przyczyną było zniszczenie korpusu drogi.

Od września tego roku rozpoczęła się przebudowa zniszczonego odcinka liczącego ok. 700 m długości.

Całe przedsięwzięcie potrwa do 7 lipca 2022 r. W przyszłym roku przeprowadzone będą prace wykończeniowe oraz malowanie docelowego oznakowania poziomego, które wymaga odpowiednio wysokich temperatur i niskiej wilgotności.

Zakres prac na tym odcinku DW 943 obejmuje m.in.:

ujednolicenie szerokości jezdni,
przebudowę konstrukcji jezdni,
przebudowę skrzyżowania DW 943 z DG 632108S,
przebudowę oraz budowę poboczy,
przebudowę zjazdów,
zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego,
zabezpieczenie kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu.