Linie kolejowe bez dotacji z programu KolejPlus

Linie kolejowe bez dotacji z programu KolejPlus
Dzisiaj ogłoszono listę projektów programu Kolej Plus.  Niestety na ostatnim etapie odrzucono projekty z naszego regionu tj. Żywiec-Sucha-Kraków i Cieszyn-Bielsko-Kraków.
Po długich oczekiwaniach dzisiaj 20 kwietnia ogłoszono listę projektów z rządowego programu Kolej Plus.
W naszym regionie starano się o realizację dwóch projektów: 
  • rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec - projekt złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie 
  • rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała  - projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka.
Dzisiaj Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie budżetu na program Kolej Plus. Do projektu zakwalifikowały się 34 wnioski z 47.
 
Morawiecki zapowiedział, że budżet na Kolej Plus zwiększy się dwukrotnie – z 5,5 mld złotych do 11 mld złotych. Z tych pieniędzy będą mogły korzystać samorządy, które zgłosiły swoje projekty i zakwalifikowały się one do finalnej listy programu. 85% kosztów najważniejszych kosztów budowy będzie finansowanych właśnie z budżetu państwa – reszta, przez samorządy.

Zdjęcie: Linia Żywiec-Sucha Beskidzka