Biznes

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu poinformował o nowym oznakowaniu pionowym i poziomym w Gminie Lipowa.

 Powstało nowe oznakowanie pionowe i pozimowe w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S w Lipowej koło szkoły. Znacznie poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników drogi w tym przedmiotowej drogi powiatowej - poinformował dyrektor PZD Tomasz Kotajny.