Biznes

Urząd Gminy Lipowa wydał ostrzeżenie przed firmami z branży fotowoltaicznej, które oferują swoje usługi powołując się na ankiety, które mieszkańcy wypełniali dla Gminy.

 W ostatnim czasie, docierają do Urzędu Gminy informacje o prywatnych firmach oferujących montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz pomp ciepła, powołując się na składane przez Państwa w maju br. do Urzędu Gminy Ankiety na potrzeby doboru instalacji OZE na obszarze Gminy Lipowa.

Informujemy, że z Urzędem Gminy Lipowa nie współpracuje żadna prywatna firma tego typu.

O dalszych etapach planowanego dla mieszkańców dofinansowania będziemy na bieżąco informować na stronie Urzędu Gminy Lipowa. Planowany czas realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziany na lata 2024/2025.

Prosimy o rozwagę przy podejmowaniu rozmów z prywatnymi firmami oferującymi ww. usługi - przekazał Urząd Gminy Lipowa.