Biznes

W związku z wciąż pojawiającymi się bardzo złymi wynikami pomiarów jakości powietrza przez czujniki rozmieszczone na terenie Gminy Łodygowice, zostaną przeprowadzone dodatkowe kontrole zanieczyszczenia powietrza przy użyciu dronów.

Urząd Gminy Łodygowice zleca tę usługę wyspecjalizowanej firmie a planowana kontrola opiera się na zapisach art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który umożliwia delegowanie właściwych służb do przeprowadzania kontroli niezbędnym sprzętem. Pomiary będą wykonywane we wczesnych godzinach porannych, popołudniowych i późnowieczornych.

Dron jako platforma z zestawem sensorów diagnozuje, na podstawie poboru próbki dymu emitowanego z przewodu kominowego, następujące związki chemiczne towarzyszące termicznemu przekształcaniu odpadów oraz substancji zabronionych w uchwałach antysmogowych:

* HCl – chlorowodór/ SO2 - dwutlenek siarki,

* CH2O – formaldehyd,

* LZO – lotne związki organiczne (węglowodory aromatyczne -toluen, ksylen, benzen)

* Pył zawieszony PM1, PM2.5, PM10,

* NH3 – amoniak/ NO2- dwutlenek azotu,

Powyższe związki pozwalają̨ na wskazanie miejsc, w których dochodzi do spalania odpadów oraz substancji zabronionych, w tym butelek PET, materiałów PCV, lakierowanych desek, elementów tapicerki meblowej, biomasy roślinnej - w tym również mokrego drewna oraz węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Podwyższona obecność pyłu zawieszonego informuje o spalaniu paliw stałych, wskazując używanie do celów grzewczych opału o złej jakości w nieefektywnych urządzeniach grzewczych, kotłach używanych niezgodnie z zapisami Uchwały Antysmogowej.

Pomiary będą realizowane w następujące dni (podajemy daty, aby Mieszkańcy nie zaniepokoili się latających nad domami dronami):

1) 27 lutego 2023 r.

2) 14 marca 2023 r.

3) 15 marca 2023 r.

4) 16 marca 2023 r.

5) 20 marca 2023 r.

6) 21 marca 2023 r.

7) 22 marca 2023 r.

Akcja jest w 100% finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Po przeprowadzonej kontroli skierujmy ostrzeżenia do gospodarstw, gdzie stwierdzone zostanie przekroczenie norm w zakresie zanieczyszczenia powietrza - informuje Urząd Gminy Łodygowice.

Źródło informacji i zdjęcia: UG Łodygowice / www.dronpol.com