Biznes

W 2022 r. Gmina Łodygowice pozyskała dodatkowe środki na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, w związku z czym tegoroczny odbiór azbestu z posesji był dla mieszkańców bezpłatny.

Z terenu Gminy w tym roku zostało odebranych ok. 140 ton odpadów azbestowych, co kosztowało 82 584 zł, z czego 35% pochodziło z WFOŚiGW w Katowicach, 35% z NFOŚiGW a 30% z budżetu Gminy Łodygowice. Azbest odebrano z 73 posesji.

W nadchodzącym roku, Gmina Łodygowice również będzie ubiegała się o dodatkowe środki na ten cel, a odbiór planowany jest na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. Wszystkie osoby, które zainteresowane są oddaniem odpadów azbestowych zapraszamy do skorzystania z tej okazji, w tym celu należy w terminie do 31 marca 2023 r. złożyć wniosek dostępny na naszej stronie internetowej.

Kolejne środki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 72 000 zł pozyskaliśmy na wykaszanie barszczu Sosnowskiego na terenie 40 ha. Zabiegi wykonywane są od wiosny do końca września. W miejscach najbardziej porośniętych tą niebezpieczną rośliną koszenie było wykonywane już czterokrotnie.