Biznes

Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące rewitalizacji Żywca!

Miasto Żywiec informuje, że w ramach konsultacji społecznych, dotyczących propozycji projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022, uruchomione zostało internetowe forum wymiany pomysłów związanych z ideą budowania współpracy i partnerstwa w procesie rewitalizacji.
Zainteresowani mogą wziąć udział w forum i podzielić się pomysłami w zakresie partnerstw w projektach i możliwości swojego udziału w ich realizacji.

Propozycje te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców.

Forum jest miejscem, gdzie spotyka się cała społeczność zaangażowana w proces opracowania programu rewitalizacji i wsparcia tego procesu. W ramach forum można dyskutować, doradzać oraz dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Jak włączyć się w forum? Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję na ten temat.

Wejdź w link: https://groups.google.com/forum/#!forum/rewitalizujemy

(nastąpi bezpośrednie przekierowanie do forum; jeśli nie posiadasz konta google prosimy o utworzenie bezpłatnego konta w celu otrzymania pełnego zakresu możliwości korzystania z forum)

Następnie wyświetli się wykaz wszystkich propozycji projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022Prześledź wybrane projekty i włącz się do udziału w forum. Podziel się z nami informacjami na temat:

- Jak mógłbyś włączyć się w realizację danego projektu?

- Czy przewidujesz jakąś możliwość rozszerzenia danego projektu (dodatkowe działania, dodatkowe podmioty realizujące)?

- Jakie inne podmioty, które mogą włączyć się w realizację danego projektu możesz zaproponować?

- Jakie inne projekty, które znasz mogą wzbogacić ofertę danego projektu?

Forum wymiany pomysłów trwać będzie w terminie od 21.04. do 28.04 br.

Źródło: Miasto Żywiec