Biznes

Korki przy wjeździe na przeprawę w ciągu drogi wojewódzkiej 945 Żywiec - Korbielów są coraz dłuższe, zwłaszcza w godzinach rannych i popołudniowych. Czy most nad Koszarawą na granicy Żywca i Świnnej doczeka się remontu? 

 Przypomnijmy - w 2015 roku na przeprawie wprowadzony został ruch wahadłowy z powodu bardzo złego stanu technicznego mostu, a dokładnie obniżenia jego nośności. Pisaliśmy na ten temat m.in. TU i TU. Dziś ZDW w Katowicach poinformował, że most zostanie wzmocniony, wczoraj (24 stycznia) bowiem ogłoszono przetarg na jego wzmocnienie.
Most jest wyeksploatowany i wymaga gruntownego remontu. Przygotowanie renowacji przeprawy przez Koszarawę wymagało wykonania szeregu badań jej konstrukcji i projektu. Taka dokumentacja powstała, a w budżecie na rok 2017 sejmik województwa uwzględnił kwoty potrzebne na remont mostu.
Planowane roboty obejmą: roboty rozbiórkowe, skucie betonu podpór, frezowanie nawierzchni, montaż stalowych łuków rozpierających, zbrojenie i betonowanie konstrukcji, zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi i ułożenie nowej nawierzchni.
Zakończenie robót planowane jest na 30 listopada br. Przejazd będzie utrzymany, ale w miarę postępu robót organizacja ruchu będzie zmieniana.

Jednocześnie zostaną podjęte przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu nowego mostu na Koszarawie w Żywcu Sporyszu. W perspektywie najbliższych lat obecny most trzeba będzie zastąpić nowym.
Dodajmy, że w ciągu ostatnich trzech lat (2014 – 2016) ZDW w Katowicach wydał na bieżące remonty mostów, wiaduktów i przepustów, tylko w powiecie żywieckim ponad 6,89 mln złotych, a na budowę nowego mostu nad Sołą i modernizację układu drogowego w Żywcu około 40 mln zł.

Oprac.: KP