Biznes

Czy narciarstwo na Pilsku w roku 2020 zostanie ograniczone? Zgodnie z zapisami projektu "Plan 2020+" tak właśnie się ma stać.

Przyszłość inwestycji oraz modernizacji ośrodka narciarskiego stanęła pod znakiem zapytania. Według projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan 2020+" mają zostać wprowadzone zakazy oraz liczne ograniczenia na Pilsku. Zapisy "Planu 2020+" są całkowicie niezgodne z polityką przestrzenną jaka została zwarta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jeleśnia oraz w strategii rozwoju Gminy. Jeżeli zostaną wdrożone założenia "Planu 2020+" to pojawi się ogromny paraliż inwestycyjny w zakresie sportów zimowych oraz rozbudowy Ośrodka Narciarskiego Pilsko w Korbielowie. 

W drugiej połowie tego roku projekt "Planu 2020+" ma trafić pod obrady Sejmiku. Jeżeli obszar Pilska zostanie uznany za krajobraz priorytetowy, gmina będzie musiała te zapisy uwzględnić w planie zagospodarowania przestrzennego.