Biznes

Tak dla rozwoju turystyki i połączeń kolejowych w kierunku Suchej Beskidzkiej, nie dla quadów na górskich szlakach. Tak w skrócie można opisać uwagi Powiatu Żywieckiego do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”.

Przypomnijmy – 27 października 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”. Od 9 listopada 2015 r. projekt Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym. 15 grudnia 2015 r. podczas posiedzenia Zarząd Powiatu Żywieckiego pozytywnie zaopiniował projektu Planu, pod warunkiem uwzględnienia uwag i propozycji zmian dotyczących koncepcji zagospodarowania Jeziora Żywieckiego, zwolnienia z zakazu dalszej rozbudowy infrastruktury narciarskiej obszaru Pilska oraz wszystkich ograniczeń dotyczących rozwoju turystyki i sportów zimowych w tym obszarze, przy spełnieniu warunków ochrony środowiska, jednocześnie wprowadzając zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych takich jak quady, skutery, motory, które nie są związane z np. nadleśnictwem, infrastrukturą, istniejącym zagospodarowaniem takim jak m.in. schroniska, a także przyjęcia warunków dotyczących rozwoju linii kolejowej relacji Żywiec – Sucha Beskidzka. Uwagi zostały przesłane do Zarządu Województwa Śląskiego.
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - Plan 2020+ dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego http://www.slaskie.pl/planzagospodarowania/