Biznes

W dniu 27 marca 2023 r. nastąpiło symboliczne zakończenie prac związanych z budową hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów na terenie istniejącego kompleksu instalacji przetwarzania odpadów zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. przy ul. Kabaty 2 w Żywcu.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR Sp. z o.o. z Żywca.

Powierzchnia użytkowa hali to ok. 815 m2. Została ona wyposażona w wszelkie wymagane przez przepisy prawa instalacje m.in.:

– elektryczna (połączona z instalacją ppoż. typu SAP);

– wodna (hydrantowa);

– kanalizacyjna;

– wentylacyjna (z filtrem workowym);

– system dezodoryzacji (składający się z systemu dozującego mieszającego oraz kurtyn wyposażonych w specjalistyczne dysze).

Nowa hala jest jednym z kluczowych zadań trwającej modernizacji instalacji prowadzonej przez BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. Konieczność jej budowy była spowodowana ustawowym obowiązkiem składowania pod dachem odpadów oczekujących na obróbkę oraz potrzebą zminimalizowania oddziaływania zakładu na środowisko.