Biznes

Zmiana organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamesznicy jest już zakończona. Roboty polegały na wykonaniu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lokalizację zmieniło przejście dla pieszych, wyznaczono małą zatoczkę przystankową oraz wyjazd z ul. Sportowej i łącznik do ul. Janoska. Środkowa część placu została wygrodzona barierami betonowymi oraz słupkami blokującymi by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom korzystającym z przejścia dla pieszych i przystanku. Ul. Sportowa i ul. Janoska znajdują się w strefie skrzyżowań równorzędnych – obowiązywać będzie zasada prawej ręki – a także w strefie zamieszkania – co oznacza że pierwszeństwo na całej szerokości ulicy będą mieli piesi. Zaprojektowano oznakowanie poziome nakazujące wyjazd z ul. Janoska pod kątem prostym, co powinno zwiększyć bezpieczeństwo.

Zdjęcie: PZD Żywiec