Biznes

W Starostwie Powiatowym Suchej Beskidzkiej odbyło się w poniedziałek spotkanie, dotyczące przyszłości transportu torowego w subregionie podhalańskim, w dużej mierze dotyczące i naszego powiatu. Zorganizował je starosta Józef Bałos, a uczestniczyli między innymi: Huert Maślanka – prezes Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka” starosta tatrzański Piotr Bąk, dyrektor Oddziału Małopolskiego spółki „Przewozy Regionalne” Andrzej Siemieński, reprezentanci śląskiego urzędu marszałkowskiego i powiatu żywieckiego.

Zaprezentowano założenia, dotyczące planowanych inwestycji kolejowych w regionie. Najważniejszą będzie modernizacja linii Skawina – Sucha Beskidzka. Zakres prac ma być tak duży, że zaistnieje wielomiesięczna konieczność wyłączenia tego odcinka z ruchu i zorganizowania transportu zastępczego. W związku z tym starostowie: żywiecki, suski, nowotarski i tatrzański, dbając o dostępność turystyczną swoich regionów, postanowili wystąpić do marszałka Małopolski raz ministra infrastruktury i budownictwa o podjęcie działań, mających na celu przystosowanie linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec do pełnienia roli „protezy” kolejowej, która pozwoli na kierowanie w czasie omawianego remontu, pociągów międzywojewódzkich z Podhala, przez Suchą Beskidzką, Żywiec w kierunku aglomeracji śląskiej. W związku z tym reprezentanci spółki PLK zadeklarowali zniesienie pewnych ograniczeń technicznych, co umożliwi takie połączenia.

Poruszano także temat konieczności uprawniania przejazdu kolejowego na trasie Kraków – Zakopane, dzięki łącznicom kolejowym w Chabówce, Suchej Beskidzkiej i Krakowie Zabłociu.

Omawiane problemy będą ujęte w treści petycji, jaką starostowie skierują do ministra infrastruktury i budownictwa oraz zarządu województwa małopolskiego.

Oprac. MC