Biznes

Ruszają dalsze prace związane z drążeniem tunelu TD2.1 na budowie drogi ekspresowej S1, odc. Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki).

Po niewielkim zawale w tunelu TD2.1, do którego doszło w maju br. na odcinku o długości ok 9 m prace przy drążeniu tego tunelu zostały wstrzymane. Następnie wdrożono program naprawczy, którego zakres prac i technologia wykonania zostały zatwierdzone w listopadzie przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie po uzyskaniu opinii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zdarzenie miało miejsce w przodku tunelu zlokalizowanego na jezdni w kierunku Zwardonia, w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i częściowo północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania-Białożyński Groń. Po zdarzeniu Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia tunelu TD2.1 i nakazał opracowanie programu naprawczego oraz ekspertyzy w zakresie poprawności doboru obudowy uwzględniającej lokalne warunki górniczo-inżynierskie.

Aktualnie równolegle prowadzone są również prace przy drążeniu pozostałych trzech tuneli oraz wszystkich obiektów mostowych i estakad.

Zdjęcie:  Paweł Klarecki/GDDKiA