Biznes

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała najnowsze informacje i zdjęcia dotyczące jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na Żywiecczyźnie - budowy "obejścia Węgierskiej Górki".

Inwestor informuje, że postęp prac przedstawia się następująco:

 • Zaawansowanie prac projektowych
  Postęp: 97,59%
 • Zaawansowanie rzeczowe
  Postęp: 57,25% (stan na dzień 19.03.2023 r.)
 • Zaawansowanie czasowe
  Postęp: 90,6% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (88,4% bez wyłączenia okresów zimowych)
 • Zaawansowanie finansowe
  69,71% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 28.02.2023 r.)

Zakończenie prac przewidywane jest na sierpień tego roku, jednak od dawna wiadomo, że jest on niemożliwy do dotrzymania z uwagi na utrudnienia, jakie wystąpiły przy drążeniu tuneli. Terminem, który jest bardziej realny jest koniec roku 2024. 

 Źródło informacji i zdjęcia: GDDKiA