Biznes

W ostatnich dniach PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg w formule „zaprojektuj i buduj” dla modernizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka.

Jak poinformował Rynek Kolejowy: W przetargu, poza wymianą torów, podsypki i przebudową obiektów inżynieryjnych, przewidziano liczne opcje. Opcji nr 1 dotyczy przebudowy sieci trakcyjnej, opcja 2 ”wykonanie robót w zakresie zabudowy komputerowych urządzeń srk w stacji Jeleśnia wraz z budową zasilania dla tych urządzeń”, opcja 3 dotyczy budowy nowego przystanku osobowego Żywiec os. 700-lecia w nowej lokalizacji, opcja nr 4 jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie wydłużenia peronu dwukrawędziowego z 200 m do 300 m wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w stacji Jeleśnia.Opcja nr 5 dotyczy zaprojektowania oraz wykonania robót w zakresie budowy nowego systemu odwodnienia na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec z wyłączeniem: stacji Lachowice, mijanki Hucisko, stacji Jeleśnia oraz stacji Żywiec Sporysz, Opcja nr 6 to zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie dostosowania dojazdów do przejazdów kolejowo – drogowych do wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2015 roku.