Biznes

Przebudowa żywieckiego mostu nad Sołą to jedna z inwestycji na terenie naszego miasta, która na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Niestety nie będą to przyjemne wspomnienia.

 O inwestycji tej mówiło się w Żywcu od kilku lat. Wreszcie 24 października 2013 roku podpisano kontrakt na budowę obwodnicy Żywca wraz z przebudową mostu nad Sołą. Przewidywał on, że wykonawca konsorcjum Rubau&Rubau wybuduje most na Sole i nowy przebieg DW 945 wraz z tzw. otwartym tunelem do 15 listopada 2014 r. za kwotę prawie 41 miliona złotych. Termin zakończenia budowy kilkukrotnie przekładano, bu ostatecznie oddać most dla ruchu po prawie rocznym opóźnieniu. Nic więc dziwnego, że przez przedłużającą się inwestycję frustracja mieszkańców narastała. Na ulicach miasta tworzyły się gigantyczne korki a wielu przedsiębiorców z dzielnicy Zabłocie miało problemy z prowadzeniem działalności. 
To, że wykonawca poniesie konsekwencje opóźnienia przy budowie mostu nad Sołą i obwodnicy było rzeczą wiadomą od samego początku, gdy tylko opóźnienia się zaczęły. Dziś wiadomo, że wykonawca zapłaci niemałą karę, gdyż jak informuje rzecznik inwestora - ZDW Katowice - Ryszard Pacer: 

ZDW w Katowicach wystąpił do konsorcjum Rubau i Rubau o zapłatę kary umownej za nieterminowe zakończenie budowy. Zgodnie z zasadami zapisanymi w umowie obliczono jej wysokość, która wyniosła 14.420.976,34 zł.
Suma ok. 4,1 mln złotych zatrzymana wcześniej przez ZDW w Katowicach z zabezpieczenia należytego wykonania umowy została zaliczona na poczet tej należności.

Oprac.: KP
Zdjęcie w ikonie: Wojciech Wróblewski