Biznes

30 września 2022 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia czterokołowego pojazdu typu Quad połączona z oddaniem do użytku nowych bram garażowych.

Uroczystość odbyła się przed remizą OSP Koszarawa. Zaproszonych gości przywitał dh Wojciech Góra – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie.

Następnie miało miejsce wręczenie odznaczeń i medali dla członków OSP oraz osób wspierających działalność jednostki.

W następnym punkcie uroczystości nastąpiło przekazanie i poświęcenie czterokołowego pojazdu typu Quad oraz oddanie do użytku nowych bram garażowych.

Zakup Quada za kwotę 65 999,00 zł został sfinansowany ze środków:

 • Komendy Głównej PSP –  dofinansowanie krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 35 000,00 zł,
 • Gminy Koszarawa: 20 000,00 zł.
 • własnych jednostki OSP Koszarawa: 10 999,00 zł.

Remont boksów garażowych, polegający na wymianie bram garażowych za kwotę 50 000,00 zł został sfinansowany ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 25 000,00 zł,
 • Gminy Koszarawa: 5 000,00 zł,
 • własnych jednostki OSP Koszarawa: 20 000,00 zł

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali druhom za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za nieustanną gotowość do wypełniania ofiarnej służby na rzecz drugiego człowieka.

 Wśród przybyłych gości byli między innymi:

 • Pan Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • st. bryg. Rafał Świerczek – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – koordynator ds. współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Pan Adam Lewandowski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Druh Michał Urbaniec – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,
 • Pan Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żywcu,
 • bryg. Łukasz Węgliński – Komendant Powiatowy PSP w Żywcu,
 • Pan Czesław Majdak – Wójt Gminy Koszarawa,
 • Radni Rady Gminy Koszarawa.

Zdjęcia (6)