Biznes

W połowie grudnia 2020 roku Powiat Żywiecki otrzymał środki finansowe na budowę ronda do nowego Szpitala w Żywcu. Dzisiaj odbyły się ostatnie uzgodnienia pomiędzy Powiatem Żywieckim a ZDW Katowice. 

Niebawem ma zostać ogłoszony przetarg i mają zostać rozpoczęte prace budowlane. 

Środki na budowę ronda zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Powiat Żywiecki otrzymał 4 mln złotych na inwestycje dot. przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec (rondo do Nowego Szpitala).a.

Powyższa przebudowa ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową.

Zdjęcie: Stanisław Baczyński