Biznes

W ostatnim czasie Miasto Żywiec ogłosiło przetrag na wymianę zużytych i nieefektownych latarni oświetleniowych na osiedlu 700-lecia w Żywcu. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę zużytych i nieefektywnych latarni oświetleniowych, na nowoczesne latarnie oświetleniowe, składające się z kompozytowego słupa z oprawą oświetleniową typu LED, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, zwiększenia efektywności ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetleniowych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia, transport na koszt i ryzyko Wykonawcy, rozładunek, instalację, uruchomienie kompletnych latarni oświetleniowych oraz odtworzenie i uporządkowanie terenu po montażu. 

13 marca odbyło się otwarcie ofert, w przetargu wzięło udział trzech wykonawców. 

 Wykonawca ma czas na realizację inwestycji cztery miesiące od podpisania umowy.