Pałac do wynajęcia. Podejście drugie

Pałac do wynajęcia. Podejście drugie

Od czerwca 2020 roku otwarta pozostaje kwestia wynajmu pałacu Habsburgów. Pierwszy przetarg zakończył sie fiaskiem. Czy podczas kolejnego znajdzie się chętny?

Pałac - będący jedną z wizytówek Żywiecczyzny - powstawał i był rozbudowywany na przełomie XVIII i XX wieku. Po II wojnie światowej w obiekcie, który został rodzinie Habsburgów odebrany przez ówczesne władze, ulokowano szkołę, która funkcjonowała w tym miejscu do 2013 roku. Po zmianie lokalizacji placówki oświatowej o zwrot pałacu zwrócili się Habsburgowie. Roszczenia uzasadnili tym, że dopóki w pałacu była szkoła, nie zgłaszali roszczeń, jednak w związku z tym, że jej lokalizacja uległa zmianie i pojawiły się plany, by utworzyć w tym miejscu obiektu hotelowo-kongresowego, zamierzają odzyskać utracony w majątek. Sytuacja, w której Starostwo Powiatowe w Żywcu - zarządzające tą nieruchomością - musiałoby zwrócić unijną dotację, dzięki której obiekt został odnowiony, oznaczałoby duże problemy. Dlatego też zawarte pomiędzy Starostwem i Habsburgami porozumienie uchroniło władze Powiatu przed potencjalnymi kłopotami i spór zawieszono. Trwałość projektów zakończyła się 1 kwietnia 2020 roku. Starostwo Powiatowe ogłosiło więc przetarg na wynajem pałacu. Przypomnijmy, że pustostan o powierzchni ponad 5,3 tys. metrów kwadratowych, jakim pozostawał przez ten czas ten obiekt generował dla zarządcy na przestrzeni roku około 150 tys. zł kosztów.
W pierwszym przetargu na długoletnią dzierżawę Starostwo poinformowało, że mogą się tutaj mieścić inicjatywy edukacyjne lub usługi, w tym przykładowo hotel. Obiekt można wydzierżawić na 20 lat. Warto zaznaczyć, że jego zagospodarowanie musi się odbywać w ramach zapisów miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Żywca oraz w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Pierwsze postępowanie zakończyło się fiaskiem pod koniec września tego roku. Wpłynęła zaledwie jedna oferta i nie spełniała ona przedstawionych przez zarządcę wymogów.
W dokumentacji obowiązującej przy drugim przetargu zarządca nieruchomości podkreśla, że obecnie stawka wywoławcza czynszu netto została obniżona o 50 proc. w stosunku do pierwszego przetargu. Wynosi ona blisko 65 tys. zł miesięcznie. Z dokumentacji wynika, że potencjalny dzierżawca będzie miał obowiązek rozpocząć działalność w ciągu 2 lat od podpisania umowy. Termin składania ofert mija 27 listopada 2020 roku.

Zdjęcie: Dario Film


Drukuj   E-mail