Biznes

Przechodząc obok Pałacu Habsburgów w żywieckim parku zapewne zastanawialiście się dlaczego przy wejściu do obiektu odpada tynk, gorzej niż miało to miejsce przed rewitalizacją. Dodatkowo na drzwiach widnieje drzwiach napis "Uwaga! Spadający tynk".  Co jest powodem tych zniszczeń i kiedy zarządzające obiektem Starostwo Powiatowe naprawi te szkody? Zapytaliśmy o to rzecznika Powiatu - Dariusza Szatanika. 

 Przypomnijmy, gruntowny remont pałacu przeprowadzony został na przełomie lat 2008 i 2009 roku. Pozwala to więc sądzić, że nic poważnego nie powinno się dziać z praktycznie świeżo wyremontowanym zabytkiem. Tymczasem nad głównym wejściem zobaczyć można odpadający tynk. Dlaczego? Jak informuje rzecznik Starostwa - Dariusz Szatanik - "degradacja elewacji wynika z zamoknięcia i wymrożenia części gzymsów w rejonie obramowania balkonów-tarasów. W trakcie analizowania problemu odpadającego tynku z niewielkich części budynku pałacu Habsburgów tzw. Nowego Zamku, stwierdzono wystąpienie uszkodzeń we wrażliwych miejscach budynku tj. w rejonie odkrytych balkonów-tarasów w największym zakresie nad portykiem wejściowym oraz od strony plebanii czyli zaplecza (ogrodu)". Czy naprawę tych uszkodzeń obejmie jeszcze gwarancja? Niestety nie - "Wykonawca robót renowacyjnych podstawowych, dokonywał w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi wszelkich napraw zgłoszonych przez zamawiającego tj. Powiat Żywiecki. Okres gwarancji minął jesienią 2015 roku" - mówi Szatanik. Oznacza to, że koszty napraw poniesie Starostwo Powiatowe w Żywcu. Z informacji udzielonych przez rzecznika powiatu wynika, że Zarząd Powiatu, podjął decyzję o konieczności zlecenia naprawy i w chwili obecnej oczekuje na dostarczenie wyceny robót. Ponadto Szatanik podkreśla, że wszelkie naprawy m.in. elewacji i ponoszenie kosztów pozostaje w gestii zarządzającego majątkiem tj. Powiatu Żywieckiego. Prace mają być wykonane jak najszybciej, z zachowaniem przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Autor: KP