Biznes

21 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się podpisania listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Żywieckim, a Gminą Jeleśnia.

Intencją podpisanego listu jest współpraca polegająca na realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Mała – Hucisko - Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+323 – 6+323 w miejscowości Pewel Wielka”.

W podpisaniu listu uczestniczyli: Starosta Żywiecki Adrian Midor, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Radni Powiatu: Halina Kubica i Tadeusz Pal, Kierownik Biura Rozwoju Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński, Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska oraz Radny Gminy Kazimierz Dybek.