Biznes
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podpisała 30 marca br. Memorandum o współpracy (MoU) z Uniwersytetem PUCRS Online.

 Podpisanie Memorandum o współpracy ma na celu wykorzystanie możliwości stymulowania wymiany handlowej i inwestycyjnej - zapraszając polskich przedsiębiorców do ekspansji na rynku brazylijskim, jak również brazylijskich przedsiębiorców do ekspansji na rynku polskim.

PUCRS znajduje się w Porto Alegre i posiada solidną infrastrukturę (taką, która jest niezbędna przy praktycznej realizacji tego typu umów i akceleracji gospodarczej), w której skład wchodzą laboratoria badawcze, muzea, szpital, centrum usług zdrowotnych, centrum produkcji audio i video oraz wiele innych, innowacyjnych i niezbędnych do realizacji współpracy działań, w oparciu o stosowanie najnowszych technologii.
Ze strony KSSE Porozumienie MoU o współpracy podpisuje Dr Janusz Michałek - Prezes Zarządu Katowickiej SSE. Ze strony Uniersytetu MoU podpisuje JM Rektor Evilazio Francisco Borges Teixeira.
Jako innowacyjny i ukierunkowany na przedsiębiorczość Uniwersytet, PUCRS ma na celu przyciąganie, utrzymywanie i kształcenie najlepszych studentów. Jego misją jest także tworzenie nowych laboratoriów badawczych, generowanie kapitału intelektualnego, stymulowanie interakcji i partnerstwa z przedsiębiorstwami i rządami - a wszystko to w celu stworzenia koła sukcesu badań - tzw. success circle - innowacji oraz rozwoju gospodarczego i społecznego.
Należy dodać, że Strony MoU postanowiły także, iż będą się dzielić się informacjami na temat programów szkoleniowych oraz organizować seminaria, webinaria i wspólne działania szkoleniowe, a także wymieniać się działaniami w tym przedmiocie między sobą.