Biznes

5 czerwca br. Powiat Żywiecki i Gmina Koszarawa podpisały umowę na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja w km od 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb”. Strony podpisanej umowy reprezentowali: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk i Wójt Gminy Koszarawa Czesław Majdak.

Inwestycja będzie realizowana w ramach pozyskanych środków z PROW 2014 – 2020.  Umowa przewiduje finansowanie wkładu własnego na zasadach 50/50. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4,3 mln złotych.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje między innymi przebudowę zostanie odcinka drogi o długości 720 mb. wraz z niezbędnym poszerzeniem jezdni, budowę chodnika dla pieszych na całym odcinku, zabudowę kanalizacji deszczowej zapewniającą odwodnienie drogi, przebudowę dwóch przepustów pod drogą, a także wykonanie prac wykończeniowych zwiększających bezpieczeństwo.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2024 r.