Podpisano umowę na realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Świnna

Podpisano umowę na realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Świnna

27 października  br. podpisano umowę na Wykonanie robót budowlanych pod nazwą  „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28–1”.  Wartość kontraktu to 15.846.291,79 zł . Termin realizacji umowy wyznaczono do 31 grudnia 2022r.

 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Świnna w miejscowości Rychwałdek i obejmie następujący zakres rzeczowy:

KANALIZACJA SANITARNA:

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna PP SN16 Dz225 mm  – 248,5 m

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 Dz200 mm – 6 531 m

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 Dz160 mm – 474 m

– rurociągi tłoczne PE100 SDR11 Dz75 mm – 168 m

– rurociągi tłoczne PE100 SDR11 Dz50 mm – 192,5 m

– ilość przyłączy kanalizacyjnych 200 szt.

WODOCIĄG:

– wodociąg PE100 SDR11 PN16 Dz110 mm – 6 367 m

– wodociąg PE100 SDR11 PN16 Dz75 mm – 258 m

– wodociąg PE100 SDR11 PN16 Dz50 mm – 386,5 m

– ilość przyłączy wodociągowych – 200 szt.

OGÓŁEM:

– sieć kanalizacji sanitarnej: 7 614 m

– ilość przyłączy kanalizacyjnych: 200 szt.

– sieć wodociągowa: 7 011,5 m

– ilość przyłączy wodociągowych: 200 szt.

wraz z robotami tymczasowymi, towarzyszącymi oraz odtworzeniem nawierzchni.


Drukuj   E-mail