Biznes
Podpisano umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” z gminami Subregionu Południowego. Symboliczne czeki wręczono w Muzeum Miejskim w Żywcu – Stary Zamek.

W uroczystości uczestniczyli członkowie zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski i Krzysztof Klimosz oraz Stanisław Kucharczyk – wicestarosta żywiecki.

„Przekazujemy dziś kolejne czeki w ramach Inicjatywy Sołeckiej, programu samorządu województwa śląskiego. To już  kolejna edycja oddolnej inicjatywy, kiedy mieszkańcy poprzez wójtów, sołtysów aplikują o środki na projekty może z punktu widzenia gmin małe, ale doniosłe z punktu widzenia członków lokalnych społeczności. Pomysły są różne: zagospodarowanie miejsc w przestrzeni publicznej, bezpieczne place zabaw, siłownie dla seniorów, miejsca odpoczynku, oświetlenie uliczne, ale także wydawnictwa na jubileusze ochotniczych straży pożarnych czy  kół gospodyń wiejskich. W tym roku złożono 188 wniosków. Na jednym z poprzednich posiedzeń Sejmiku Województwa Śląskiego radni zaakceptowali listę 100 najlepszych z nich. Serdecznie Państwu gratuluję, bo to właśnie Wasze projekty znalazły się na tej liście. Podpisaliście umowy, odbieracie czeki i już od jutra będziecie mogli realizować swoje przedsięwzięcia, które dobrze będą służyły mieszkańcom Waszych gmin i województwa” - zaakcentował członek zarządu województwa Grzegorz Boski.

„Cieszę się bardzo, że województwo śląskie premiuje projekty oddolne, wychodzące od mieszkańców. I to jest chyba najważniejsze. Sam pochodzę z małej miejscowości, gdzie potrzeby są wielkie. W dobie tak wielkiej centralizacji ten fundusz sołecki jest autentyczną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Oni je zgłaszają, oni realizują, często dodają jeszcze coś od siebie w czynie społecznym. Te drobne projekty z perspektywy całego województwa są wielkie dla małych gmin i robią na tym terenie dobrą robotę, czyli konsolidują ludzi wokół wspólnych projektów, zaspokajają ważne potrzeby i rozwiązują problemy” – dodał Krzysztof Klimosz, również reprezentujący samorząd województwa.

Dofinansowanie otrzymały gminy z subregionu południowego województwa (powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki). 25 projektów z 15 gmin otrzymało wsparcie w łącznej wysokości 1 139 454,50 zł. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i wyposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych.

inicjatywasolecka

22 maja br. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku. W ramach tegorocznego konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 188 wniosków. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona 100 zadaniom na kwotę 3 997 693,21 zł.

Dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w latach 2018-2022 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ponad 16,7 mln zł.

Podczas spotkania na Zamku w Żywcu przekazano także podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację wydarzenia "Rozpoczęcie Sezonu Pasterskiego w Województwie Śląskim". Otrzymali je: starosta żywiecki oraz wójtowie gmin: Gilowice – Krzysztof Okrzesik, Łękawica – Tadeusz Tomiczek oraz Ślemień - Jarosław Krzak a także proboszcz ks. Grzegorz Siwek

Uroczystość uświetnił występ Katarzyny Knapek - uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i Szkoły Muzycznej w Żywcu.