Biznes

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy na dotację w ramach programu Owca Plus. O pieniądze mogą się starać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia samorządu terytorialnego.

 Spośród dwóch konkursów - pierwszy ma na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu owiec na halach i polanach górskich Beskidów i na jego realizację przeznacza się łącznie prawie pół miliona złotych, z czego ponad 400 tys. zł na realizację projektów w Beskidach, a pozostałą część na realizację zadania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Natomiast drugi konkurs na za cel wsparcie projektów w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii i kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Można zatem pozyskać środki m.in. na organizację festynów, wystaw, warsztatów, publikacji i kampanii społecznych, które będą promowały tradycję pasterską. Budżet drugiego konkursu wynosi 80 tys. zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać TUTAJ

Oprac.: WM