Biznes

Dzięki funduszom pozyskanym z Rżadowego Funduszu Rozwoju Dróg poprawiło się i poprawi bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w powiecie żywieckim. 

Bezpieczeństwo poprawiło się na przejściu dla pieszych w Juszczynie, zaplanowano także poprawę bezpieczeństwa na przejściu w Żywcu, na ten cel przeznaczono 130 tys. zł, a także Rycerce Dolnej 95 tys. zł.

 Dofinasowanie przeznaczone jest na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, takich jak szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce.