Biznes

20.06.2016 roku w Urzędzie Gminy Lipowa odbędą się posiedzenia Komisji: o godz. 7:45 (posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki), o godz. 8:30 (posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska).

Natomiast 21.06.2016r również będą miały miejsce posiedzenia dwóch Komisji: o godz.8:00 (Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji ), a o 10:00 (Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy).Komisje będą się zajmowały m.in. opiniowaniem: sprawozdania wójta z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, uchwały dot. zmian budżetu, uchwały dot. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku, uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

Oprac. MH