Biznes

W związku z planowanym wprowadzeniem nazewnictwa ulic w Gminie Lipowa, sołectwo Leśna organizuje konsultacje społeczne w temacie proponowanych nazw.

Do udziału zapraszane są osoby mieszkające na terenie Leśnej i posiadające pełną zdolność prawną. Potrwają w dniach 23.01.2017 – 15.02.2017. Wypełniając odpowiednią ankietę, będzie można wypowiedzieć się na temat nazwy ulicy, przy której się mieszka. Propozycje dostępne będą w Urzędzie Gminy. Kwestionariusze dostanie się natomiast: u Sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy Lipowa, w Szkole Podstawowe w Leśnej.

Dodatkowo odbędzie się w tej sprawie zebranie z mieszkańcami Leśnej, 27.01.2017 o godz. 17.00, na sali KGW Leśna.

Oprac.: MC