Biznes

Decyzją Wojewody Śląskiego Powiat Żywiecki otrzymał dotację na sfinansowanie zadań własnych polegających na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej w podległych placówkach oświatowych.

Łączna wysokość dotacji na wyposażenie gabinetów wynosi 34 562,00 PLN, a planowany zakup sprzętu przewidziany jest jeszcze w roku bieżącym. Z dotacji skorzystają szkoły: Zespół Szkół Samochodowych, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego, Zespół Szkół Zawodowych im. J. Buzka w Węgierskiej Górce, Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych, Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej, Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. M. Konopnickiej w Milówce oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej.