Biznes

Budowa nowego szpitala w Żywcu jest pierwszym w kraju tak dużym przedsięwzięciem realizowanym na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Partnerem publicznym jest Starostwo w Żywcu, natomiast prywatnym firma InterHealth Canada Limited. Obecnie partner prywatny finansuje budowę nowego szpitala do wyczerpania własnego wkładu.

Przypomnijmy, 21 czerwca upłynął termin zabezpieczenia całego wkładu finansowego partnera prywatnego. Obecnie, po ustaleniach partner prywatny buduje szpital z własnych środków finansowych, aż do ich wyczerpania. Te zapewnienia nie mają jeszcze podstawy prawnej, ale jak zapewnia starosta żywiecki w przeciągu dwóch miesięcy postanowienia te zostaną spisane na piśmie. Zamknięcia finansowego nadal nie ma. Jednak według deklaracji firmy InterHealth Canada Limited placówka ma powstać do maja 2018 roku.
Jak dziś poinformowało Starostwo Powiatowe w Żywcu - prace na terenie budowy nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu zmierzają do położenia płyty fundamentowej, na której osiądzie konstrukcja budynku.
"W chwili obecnej trwa etap przygotowania głowic pali do połączenia z tzw. oczepami, zbrojenia, szalowania i betonowania oczepów. Następnym etapem będzie usypanie podbudowy pod płytę fundamentową oraz jej wykonanie. W dalszej kolejności rozpocznie się wykonywanie pionowych konstrukcji w tym słupów i szybów windowych. Roboty te będą realizowane przy pomocy trzech dźwigów (żurawi)" - informuje Dyrektor Projektu.

Budowa szpitala ma potrwać dwa lata, placówka będzie zarządzana przez 30 lat przez firmę InterHealth Canada, a następnie zostanie przekazana Starostwu Powiatowemu w Żywcu.
Zdjęcia z terenu inwestycji możecie zobaczyć poniżej:

Oprac.: Ren
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Zywcu