Biznes

Na początku listopada bieżącego roku w skrzynkach pocztowych wszystkich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” znalazła się ulotka, w której zarząd Spółdzielni poinformował o planach rozbudowy pawilonu handlowego, popularnie nazywanego „Kolorowa”.

Ulotka, wydrukowana na dobrej jakości papierze (patrz galeria zdjęć), informuje o planach modernizacji obiektu wraz z terenem znajdującym się obok pawilonu. Zarząd Spółdzielni sygnalizuje, że stan techniczny „Kolorowej” oraz terenu wokół niej, zwłaszcza placu zabaw, wymaga wysokich nakładów finansowych, przekraczających możliwości Spółdzielni. Jednocześnie podpisany pod informacją prezes SM „Gronie” – Krzysztof Hernas – zapewnia, że budynek z pewnością nie zostanie sprzedany. Jaki pomysł na rozwiązanie problemu mają władze Spółdzielni? Lekarstwem ma być opracowana koncepcja modernizacji obiektu. Zakłada ona realizację trzech założeń: 

- zwiększenia powierzchni użytkowej Klubu Środowiskowego „Akwarium” do 500 m2, dostosowanie stanu technicznego do potrzeb jego użytkowników oraz nieodpłatne przekazanie pomieszczeń w zarząd Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu;

- stworzenie przestrzeni rekreacyjnej na terenie zielonym, czyli w miejscu gdzie obecnie znajduje się leciwy plac zabaw. Według koncepcji miałby w tym miejscu powstać nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boiska;

- budowę parkingu podziemnego pod częścią rekreacyjną, co miałoby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych na osiedlu.

Jak więc można zauważyć plany nie tylko ambitne ale i kosztowne. Pojawia się zatem pytanie – kto opracuje koncepcję rozbudowy i kto sfinansuje tak kosztowną inwestycję? Zapytaliśmy o to Zarząd SM „Gronie”. Jak poinformował naszą redakcję prezes Spółdzielni – Krzysztof Hernas – „za opracowanie koncepcji, a później dokumentacji budowlanej odpowiedzialny będzie podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert”; natomiast jeśli chodzi o pokrycie kosztów inwestycji, to z udzielonych nam informacji wynika, że „inwestycja będzie finansowana w całości przez wyłonionego inwestora, a Spółdzielnia jedynie wydzierżawi grunt pod przyszłą inwestycję”. Zapytaliśmy również o sprawę budowy parkingu podziemnego, szczególnie zaś o to czy w ogóle może on w tym miejscu powstać i czy zostały przeprowadzone ekspertyzy geologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy parking podziemny pod terenami zielonymi może zostać zbudowany? Jak poinformowano nas w SM „Gronie” – „stosowne ekspertyzy, w tym badania geologiczne są określone przez przepisy prawa budowlanego i muszą być zrealizowane przez i na koszt inwestora”.

Przyszły inwestor, wykładając spory kapitał, zapewne będzie chciał z dokonanej inwestycji czerpać korzyści. Wprawdzie z wykonawcą ma zostać podpisana długoletnia dzierżawa, ale trudno uwierzyć by znalazł się inwestor, który wybuduje parkingi, tereny służące rekreacji i działalności kulturalnej nie oczekując w zamian realnych zysków. Chociaż w ulotce nie została zawarta informacja o tym, że obiekt zostanie przekształcony w np. galerię handlową, to patrząc na wizualizację nie trudno się tego domyślić. 

Przypomnijmy, sprawa tej inwestycji wcale nie jest nowa. Wiosną 2014 roku ówczesny radny - Szymon Piątek, za pośrednictwem ulotek (patrz galeria zdjęć) poinformował mieszkańców Żywca o planowanej rozbudowie obiektu handlowego na os. 700-lecia. Informacja z ulotki została błyskawicznie zdementowana przez burmistrza Antoniego Szlagora. W okolicach „Kolorowej” pojawił się jednak baner z wizualizacją galerii handlowej wraz z terenami rekreacyjnymi. 

Czy kolejna galeria w Żywcu jest potrzebna? Czy znajdzie się inwestor, który podejmie się realizacji tej koncepcji? Te pytania pozostają otwarte…

Autor: Paweł Wnętrzak