Biznes

Droga wojewódzka nr 948 z Kobiernic do Żywca od wielu lat nie była gruntownie modernizowana. ZDW Katowice zapowiedziało remont, co więcej przy okazji przy wyremontowanej drodze ma powstać ścieżka rowerowa!

Wspomniana trasa przebiega obok Jeziora Czanieckiego, Międzybrodzkiego i Żywieckiego. Stan jezdni w wielu miejscach wymaga remontu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozstrzygnął przetarg na projekt przebudowy drogi nr 948. Wyłoniony w nim wykonawca w przeciągu dwóch lat ma przygotować projekt oraz zadbać o wymagane przez prawo zezwolenia. Wczoraj - 9 lutego 2015 roku w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim odbyło się spotkanie robocze w sprawie inwestycji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ZDW w Katowicach, Biura Projektowego EGIS Katowice, włodarze gmin Porąbka, Czernichów i Żywca.
Poza informacjami dotyczącymi przebudowy, na spotkaniu ogłoszono, że w ramach inwestycji zakłada się budowę ścieżki pieszo-rowerowej na całym 17-kilometrowym odcinku, według zapewnień ścieżka powinna mieć 2,5 m szerokości. To dobra informacja dla turystów, mieszkańców Żywiecczyzny i cyklistów. A teraz łyżka dziegciu - nie podano konkretnych terminów rozpoczęcia przebudowy. Według zapowiedzi inwestora - ZDW zamierza zdobyć na ten cel dotację unijną.

Autor: Ren.