Biznes

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica- Złatna w m. Kamesznica na odcinku od km 2+490 do 2+574 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+755 do km 2+490 oraz od km 2+574 do km 2+700”.

Zakres inwestycji obejmował między innymi wykonanie przepustów poprzecznych, pogłębianie rowów odwadniających, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, regulację zjazdów oraz utwardzenia poboczy.

Warto przypomnieć, że inwestycja została zrealizowana w ramach zadania „Przebudowa sieci dróg Powiatu Żywieckiego” polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych o długości do 1km w każdej z gmin z terenu Powiatu Żywieckiego. Wartość całej inwestycji tj. 15 odcinków dróg powiatowych wyniesie blisko 19 mln złotych.

Całe zadanie zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.