Biznes

ZDW przebudowuje zjazdy do posesji i działek podczas budowy dróg wojewódzkich, którymi administruje. Ważne jest to, że wykonawca odbuduje, na koszt inwestora, tylko takie zjazdy, które są wybudowane leganie.

Wszystkie nieuzgodnione, „dzikie” zjazdy z drogi wojewódzkiej są przez wykonawcę likwidowane.

Ważne, żeby przed planowaną przebudową drogi wystąpić do ZDW w Katowicach o ustanowienie zjazdu do posesji, jeśli właściciel nieruchomości nie zrobił tego wcześniej. W trakcie przygotowywania tego rodzaju inwestycji ZDW informuje lokalne władze miast i gmin, że zjazdy nieuzgodnione nie będą budowane w ramach realizowanej inwestycji. Kiedy przebudowa drogi rozpocznie się, bardzo trudno szybko zebrać dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu. W każdej sytuacji zjazd z drogi publicznej musi być uzgodniony z zarządcą drogi. Na drogach wojewódzkich w województwie śląskim, poza granicami miast na prawach powiatu, taką jednostką jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Pracownicy Wydziału Dróg przygotowali szczegółową instrukcję pt. „Procedura uzgodnienia zjazdu”, pokazującą krok po kroku, jak można uzyskać zezwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej. Warto zauważyć, że na przebudowę istniejącego zjazdu trzeba złożyć inny druk, niż na budowę nowego. 

Na koniec warto dodać, że w przypadku przebudowy drogi, istniejące zjazdy są przebudowywane na koszt zarządcy drogi. Koszt budowy nowych zjazdów zawsze pokrywa wnioskodawca, czyli właściciel posesji, lub osoba działająca z jego upoważnienia.

Zdjęcie: Pixabay