Biznes

Jak informowaliśmy na łamach naszego portalu zezwolenie na budowę tzw. Obejścia Węgierskiej Górki zostało wydane przez Wojewodę Śląskiego 6 grudnia br. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przetarg na realizację ww. inwestycji zostanie ogłoszony w styczniu 2018 roku.

Podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić w IV kwartale 2018 roku, rozpoczęcie prac w III kwartale 2019 roku. Budowa ma zostać zakończona pod koniec roku 2022.